Mekaniska tätning Standard stationära delar

Mekaniska tätningar består av roterande delar och stationära delar. De stationära delarna består av tätningsytorna / ringarna och o-ringarna eller gummikopparna. De stationära delarna listas enligt följande: 24P, DY21, P50, P60,24t, t6, DY58A , DYBD, DYBP, 24T, T9, DY49AG, etc med de detaljerade måtten.

Standard stationära delar består av parningsringar / ytor och gummidelar eller PTFE och sintrad kiselkarbid / ssic, reaktionsbunden kiselkarbid / sic, volframkarbid, keramik 95%, keramik 99%, keramik 99.5% etc. är de viktigaste materialen för parningsringar / ytor och gummidelarna är NBR, livsmedelskvalitet NBR, FKM, livsmedelskvalitet FKM, EPDM, livsmedelskvalitet EPDM och inkapslade O-ringar och gummikoppar och ibland PTFE-packningar krävs.