Keramiska kulaisolerade plattor och armor

Produktläge: Keramisk skottsäker platta / rustning
attribut
skottsäkra plattor: porslinskyddsplattor i Kina
keramisk skottbeständig platta: keramisk kropps rustning
rustning av keramisk kropp: porslin kropp rustning
Keramiska skottbeständiga plattor beskrivs vanligtvis som skär i ballistiska västar och de pressade föremålen placeras i elektriska ugnar eller gasugnar under temperaturkontrollen

Keramisk aluminiumoxid är ett material för att tillverka skottbeständiga plattor. Den största skillnaden mellan kiselkarbid, keramik och borkarbid är i vikt och borkarbid kommer först på ett lättaste sätt och aluminiumoxidkeramik kommer sist.