Sic och ssic axlar

Produktläge: Sic / kiselkarbidaxlar, sintrade kiselkarbid / ssic-axlar
attribut
kiselkarbidaxlar: sic axlar
sic-axlar: sintrad kiselkarbidaxel
sintrad kiselkarbidaxlar: ssic axel
ssic-axlar: kiselkarbidaxel
Kiselkarbidaxlar är utformade för att spara slitage när axlarna roterar och fungerar i princip som lager. Det finns två kiselkarbidsintringsmetoder: sintring utan tryck och reaktionsbunden sintring. Båda kännetecknas av god motståndskraft mot korrosion och friktion och uthållighet vid hög temperatur trots vissa skillnader i egenskapen. De kan utformas för axlar som används i mekaniska produkter som kräver hög precision och tätning. Kiselkarbidaxlar används i högtryckspumpar, magnetpumpar och skärmpumpar etc.

Metoder för tillverkning av kiselkarbidaxel och bussning:

Isostatisk pressningsmetod används för att tillverka kiselkarbidaxlar och buskar / hylsor / bussningar för produkterna tvingas jämnt och jämnt och förtätas enhetligt så att de inte är lätta att deformeras och de trånga toleranserna för kiselkarbidaxlar och buskar / hylsor / bussningar kan kan erhållas för toleranserna för ytterdiametern är endast + 0.015mm