Sic mekaniska tätningsringar eller -ytor

Produktläge: Kiselkarbid / sic mekaniska tätningsytor / ringar
attribut
tätningsring av kiselkarbid: som en mekanisk stationär tätningsring
kiselkarbid-tätningsytor: som en mekanisk roterande tätningsyta
sic tätningsytor: som mekaniska roterande tätningsytor
Sintringsmetoden för reaktionsbunden kiselkarbid mekanisk tätningsyta / ring är att kiselkarbidpulver med en viss mängd C sintras i en vakuumugn i en mycket hög temperatur. Om elementet C och S verkar för att formulera Sic med 8% fritt Si, vilket är lätt att oxidera så att de reaktionsbundna kiselkarbidtätningsytorna / ringarna inte kan motstå mycket starka syror och alkali, jämfört med ssc / s-sic / alfa sic.

Sintringsmetoden för trycklösa sintrade kiselkarbidtätningsringar / ytor är att kiselkarbidpulver med en viss mängd B och C sintras i en vakuumugn i en hög temperatur där B löses upp i sic för att sänka kristallgränsenergin och C kan ta bort SO2 för att förbättra ytenergin. Jämfört med reaktionsbundna kiselkarbidtätningsytor / -ringar är de bättre motståndskraftiga mot korrosion i extremt starka syror och alkali