Ssic kortsäkra plattor och armor

Produktläge: Ssic / sintrad kiselkarbid skottsäkra plattor / pansar
attribut
sintrad kiselkarbidskyddsplatta: kullsäker platta med kiselkarbid
rustning av kiselkarbid: ssic kropps rustning
rustning av kiselkarbid: ssic kropps rustning
Silikonkarbidskyddsplattor och kroppsrustningar kan tillverkas på två olika sätt: tryckfri sintrad kiselkarbid och reaktionsbunden kiselkarbid. Trots befintliga skillnader i egendom är båda båda bra material för skottisolerade plattor och kroppsrustningar för tätheten och motståndet mot chocken är nästan samma och de behöver inte motstå korrosion

Många standardstorlekar för skottisolerade plattor kan finnas tillgängliga och det finns över 20 standardstorlekar som ska väljas och formerna för skottbeständiga plattor är i hexagon och fyrkant. Hexagon-kiselkarbidplattor är bra design för skydd och alla kiselkarbidplattor kan ordnas ordentligt och pressas samman för att få tillräckligt med styrka