Ssic mekaniska tätningsringar eller -ytor

Produktläge: Tryckfritt sintrad kiselkarbid / ssic
attribut
alfa kiselkarbid tätning ansikte: sic mekaniska tätningsytor
tryckfri kiselkarbid-tätningsring: sic mekanisk tätningsyta
kiselkarbid mekaniska tätningsytor kiselkarbid-tätningsytor
mekanisk tätningsyta av kiselkarbid: kiselkarbidförsegling
sic tätningsyta / ring: sic tätningsytor / ringar
Sintringsmetoden för kiselkarbid-tätningsyta / ring: varmpressning är kiselkarbidpulver (blandad och bearbetad) pressas axiellt och värms samtidigt. Det är ett sintrande utförande att blanda hög temperatur och högt tryck tillsammans. Prestandan hos kiselkarbid-tätningsytor / ringar är bra men det är inte lätt att producera i massskala.

Sintringsmetoden för kiselkarbid / sic-tätningsytor / -ringar: isostatisk pressning förenklas enligt följande: vid ett högt tryck (200 Mpa) framställt av de inerta gaserna eller kvävet i en förseglad behållare och vid en hög temperatur (minst 1000), kiselkarbid pressas jämnt och jämnt i alla riktningar och densiteten för kiselkarbid / sic-tätningsytor / -ringar är mycket bättre med bättre homegeneitet och prestanda än andra metoder.